Rekonstrukce a zateplení střechy

Rozhodnout se pro rekonstrukci a zateplení střechy může mít mnoho důvodů. Špatné hydroizolační vlastnosti, zlepšení tepelně izolačních vlastností  zateplení půdních prostor atd. S tím vším souvisí řada kroků jež nabízí naše společnost: 

  • posouzení stavu stávající střešní konstrukce
  • návrh řešení rekonstrukce
  • návrh materiálového složení nové střešní konstrukce
  • posouzení střešní konstrukce z hlediska stavební fyziky
  • zajištění tahových zkoušek 
  • řešení konstrukčních detailů
  • technická podpora při navrhovaní a projektovaní střešních konstrukcí
  • záruční a pozáruční servis

Pro zateplení střešní konstrukce se nejčastěji používá střešní polystyrén(EPS 100S, EPS 150S, EPS 100Z) nebo střešní pochůzí minerální vlna. Tyto produkty se liší od fasádních především vyšší pevností a odolnosti proti zatížení.

Hydroizolace plochých střech panelových domů se nejčastěji provádí fólií z měkčeného PVC nebo asfaltových pásů.Podle stávající skladby střechy a statických dispozic budovy se liší způsob, jakým je nová hydroizolační vrstva popřípadě s tepelnou izolací připevňována ke stávající konstrukci.

1) Střecha mechanicky kotvená do bezproblémového betonu

Je to nejpoužívanější způsob připevňění nové hydroizolační vrstvy a tepelné izolace ke stávající střešní konstrukci. Na základě tahových zkoušek se určuje vhodnost kotvícího materiálu.

2) Střecha přitěžována betonovými dlaždicemi

Použití je běžné na střechách, kde je problém kotvit nové souvrství izolačních materiálů ke stávající střešní konstrukci(např. struskový násyp na střeše) a statické posouzení budovy dovoluje střechu dále zatěžovat. Alternativně lze také střechu přitěžovat násypem kameniva.

3) Střecha celoplošně lepená

Tento systém se používá na střechách, kde není možnost mechanického kotvení a statika budovy nedovoluje dále střechu zatěžovat např. dlaždicemi. Princip spočívá v prolepení veškerých nových vrstev střešní konstrukce mezi s sebou a také se stávající hydroizoační vrstvou(která musí být soudržná a perfektně očištěná).

4) Střecha kotvená podtlakem

Použití je za stejných podmínek jako u střechy lepené. Na stávající střešní konstrukci se klade tepelně izolační materiál. Poté se střešní konstrukce pomocí systémových doplňku hermeticky uzavře a po instalaci podtlakových ventilů je hydroizolační vrstva přisávána prouděním větru ke stávající konstrukci.

    Mapa