Sanace balkónů

Balkónové a lodžiové podlahy vykazují často četné vady. Technologicky nezvládnuté detaily z minulých dob způsobují poruchy, které přímo ohrožují jejich užívání. Většina konstrukčních částí je již těsně před hranicí životnosti, pokud v nejbližší době nedojde k opravě a výměně. Jedná se především o zrezivělá zábradlí, okapnice a nefunkčnost hydroizolací. Proto nejčastěji rekonstrukce lodžií zahrnuje: 

  • sanace statických a korozních poruch nosné konstrukce
  • hydroizolace podlah
  • zajištění spolehlivého systému odvodnění
  • vhodná nášlapná vrstva
  • zateplení balkónu či lodžie
  • oprava, výroba zábradlí
  • dodávka a montáž sušáků
  • zasklívaní lodžií

Pro novou hydroizolaci podlah používáme (stejně jako při zateplování fasád) kompletně ucelený systém jednoho výrobce. Prodlužuje se tím životnost nové skladby až na desítky let.

Řez novou konstrukcí:

1) dilatační spára
2) penetrace
3) spádový klín
4) penetrace
5) hydroizolace - 1. vrstva
6) těsnící páska
7) balkónová okapnice
8) hydroizolace - 2. vrstva
9) mrazuvzdorné lepidlo
10) spárovací hmota
11) separační provazec
12) sanitární silikon
13) polyuretanový tmel
14) rohovník s okapnicí

    Mapa